Удружење балетских уметника Србије
(организатор фестивала)

Француска 3, 
Београд
Србија

+381 65 2296 962
office@fkmbelgrade.com